Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Als je inschrijft tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Weet je niet of je diploma toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs? Je inschrijving is pas definitief wanneer een kopie van het vereiste diploma en van je identiteitskaart op het secretariaat aanwezig zijn én het vereiste inschrijvingsgeld betaald is. Studenten met een niet-Belgische nationaliteit moeten bij elke herinschrijving opnieuw een kopie van de identiteitskaart bezorgen.

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet de student - behalve het voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht - ook nog beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

  • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
  • een diploma van het secundair onderwijs;
  • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
  • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
  • een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
  • een diploma van bachelor of master;
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's.

Als je niet beschikt over één van bovenvermelde studiebewijzen, is je inschrijving pas definitief vanaf het moment dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef, je het vereiste inschrijvingsgeld betaald hebt en je een kopie van je identiteitskaart op het secretariaat binnengebracht hebt.

Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, maar wel wil starten in een opleiding van het HBO5 (hoger beroepsonderwijs niveau 5) kan je een toelatingsproef afleggen. Als je een toelatingsproef moet afleggen zal je van de coördinator van de opleiding vernemen waar en wanneer die zal plaatsvinden.