Studie- en studentenbegeleiding

TRAJECTBEGELEIDING
Elke groep studenten heeft een trajectbegeleid(st)er. Studeren is niet evident, het vergt veel aandacht, concentratie én de juiste methode. Je wordt, individueel en in groep, geholpen bij het zoeken
naar een goede studiemethode. De tussentijdse bespreking door je traject- en/of stagebegeleid(st)er zorgt ervoor dat je de kans krijgt jezelf te verbeteren en bij te sturen. Zo kan je als student zelf bepalen welke leerinhouden je bijstuurt of uitdiept.

PSYCHISCHE/SOCIALE BEGELEIDING
De school heeft aandacht voor jou als persoon. Je kan steeds rekenen op sociale en psychologische dienstverlening, mocht je daar behoefte aan hebben.

STUDIEBEGELEIDING
Leerproblemen als dyslexie, faalangst,… krijgen specifieke aandacht.