Start nieuwe module op 3 september 2018

Studenten worden op school verwacht op volgende tijdstippen:

Dagonderwijs

Initiatie verpleegkunde 10u15

Verpleegkundige basiszorg 8u30

Oriëntatie algemene gezondheidszorg 8u30

Oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg 8u30

Toegepaste verpleegkunde 10u15

---

Avondonderwijs

Initiatie verpleegkunde 10u15

Oriëntatie geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg 8u30

Toegepaste verpleegkunde 10u15