Modules dagonderwijs

Onze opleiding vertrekt vanuit competenties, waarbij samenhang tussen kennis, vaardigheden en attitude tot uiting komt. Onze school streeft ernaar om beginnende verpleegkundigen aan het werkveld af te leveren die in staat zijn gepast te kunnen handelen in specifieke zorgsituaties.

In elke module wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden. Daarom spreken we van thema's en niet van vakken waarbij theoretische achtergronden, verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden, zelfreflectie en attitudevorming aan bod komen.

Een ander begrip dat zeer eigen is aan de modulaire opleiding, is GOA (Gedifferentieerde Onderwijs Activiteiten). Dit zijn lestijden waarvan de inhoud per student kan variëren: inoefenen van vaardigheden, bijwerken van tekorten, verdieping van de leerstof, enz. Het onderwerp kan per student variëren, naargelang het leerproces van de student.

De opleiding bestaat uit volgende modules:

Initiatie Verpleegkunde

In deze module staan de basisvaardigheden van een verpleegkundige centraal zoals hygiënische zorgen bij een zorgvrager, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, verplaatsingstechnieken, ondersteuning bij eten en drinken, BLS, communicatieve vaardigheden,…

Tevens maak je kennis met de bouw en de werking van het menselijk lichaam, deontologische verpleegkundige aspecten en leer je verpleegkundige relevante informatie opzoeken.

De module loopt over 20 weken waarvan 6 weken stage in een gezondheidszorginstelling.


Verpleegkundige Basiszorg

In deze module worden verpleegtechnische vaardigheden aangeleerd zoals het geven van inspuitingen en het verzorgen van gecontamineerde wonden. Verder leer je preventieve maatregelen te treffen i.v.m. ‘besmetting en overdacht van ziektekiemen’ en verpleegdiagnoses te stellen en uit te werken..

Na deze twee modules kan je je laten registreren als zorgkundige en in het werkveld stappen als zorgkundige.

De module loopt over 20 weken waarvan 7 weken stage in een gezondheidszorginstelling.


Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

In deze module maak je kennis met de zorgvrager in het algemeen ziekenhuis. Je gaat dieper in op allerhande acute gezondheidsproblemen en ziektebeelden. Centraal staan verpleegtechnische vaardigheden zoals infusietherapie, bloedafname, (kritisch) gekoloniseerde en geïnfecteerde wondzorg.

De module loopt over 20 weken waarvan 8 weken stage in een gezondheidszorginstelling.


Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg

Je maakt kennis met de specifieke zorgvrager in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Ouderenzorg. Allerhande chronische aandoeningen en psychiatrische ziektebeelden komen aan bod. Je leert als student gepast omgaan met deze specifieke zorgvragers. Ook leer je verpleegtechnische vaardigheden zoals: maag- en blaaskatheterisatie, vervolg BLS, … .

De module loopt over 20 weken waarvan 4 weken stage in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en 4 weken in een instelling specifiek voor ouderen.


Toegepaste Verpleegkunde

Met de module Toegepaste Verpleegkunde sluit je de opleiding tot gegradueerde verpleegkundige af. Deze laatste module omvat 40 weken, waarvan het grootste deel bestaat uit stage. Het doel van deze module bestaat erin je verder op te leiden tot een competente beginnende “gediplomeerde” verpleegkundige, die op professionele wijze verpleegkundige zorg kan verlenen, organiseren en coördineren. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de specifieke zorgvrager in zijn specifieke zorgcontext.

De opleiding biedt 4 uitstroommodules aan, waaruit je op basis van je eigen interesse en toekomstperspectieven een keuze kan maken:

  • Toegepaste verpleegkunde in de algemene gezondheidszorg
  • Toegepaste verpleegkunde in de ouderenzorg
  • Toegepaste verpleegkunde in de geestelijk gezondheidszorg
  • Toegepaste verpleegkunde in de zorg voor mensen met beperkingen

Alle uitstroommodules resulteren in het algemeen Europees erkend “diploma van gegradueerde verpleegkundige”.

Door het succesvol afronden van de opleiding behaal je de vereiste competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld te stappen. Het spreekt voor zich dat dit diploma geen eindpunt is. De beroepsloopbaan zal er voor zorgen dat je beroepsbekwaamheid naar een hoger niveau getild kan worden.

*erkenning krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst.