Kinderbijslag

De ouders van sommige jongeren die ingeschreven zijn in het volwassenenonderwijs, hebben nog recht op kinderbijslag.

Dit document dient elk semester opnieuw binnengebracht en ingevuld te worden.

Voor algemene voorwaarden en informatie kan je terecht bij:

FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag (voorheen: Rijksdienst voor Kinderbijslag)
Trierstraat 70
1040 Brussel
Tel : 02 237 21 11
www.famifed.be

Specifieke informatie voor studenten die een opleiding in het hoger beroepsonderwijs volgen, kan je vinden in de publicatie ‘Ik ga hoger onderwijs volgen... wat met mijn kinderbijslag’ (pdf).
Je kan ook terecht bij het Kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten.