Educatief verlof

Wie de opleiding volgt, heeft de mogelijkheid om betaald educatief verlof te nemen. Educatief verlof is het recht om op het werk afwezig te blijven ter compensatie voor het volgen van de opleiding.

Je hebt recht op maximum 120 uur. Deze uren moet je opnemen voor het einde van de module.

Voor meer info kan je terecht bij:

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Dienst Betaald Educatief Verlof
Belliardstraat 51
1040 Brussel
+32 (0) 2 233 47 30
www.meta.fgov.be

of opĀ www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536